باز خواهیم برگشت!

بخاطر بروز سری از مشکلات چت روم تا دقایقی بسته میباشد(مدیریت حسین)